• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • slide-1
11 22 33 44 55 66 77 88 99 1010 slide-111
jQuery Gallery by WOWSlider.com v4.8

Uluslararası Kafkas Üniversitesi

Uluslararası Kafkas Üniversitesi


1995 yılında akreditasyon uygulanan Kafkas Uluslararası Üniversitesi 1999 yılında kurulmuştur. Eğitim sistemi olarak bilimsel araştırmalara öncelik veren, reform ve yenilikleri amaç edinen bir anlayışa sahiptir. Kafkas Uluslararası Üniversitesi çok sayıda nitelikli akademik personele sahiptir. Aynı zamanda öğrencilerin mesleki gelişimlerini arttıracak öğretim görevlilerine sahip olması da eğitim kalitesini yükselten etkenlerden biridir.

 

Kafkas Uluslararası Üniversitesi’nde Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora programlarında eğitimler verilmektedir. Lisans bölümleri açısından çok zengin bir eğitime sahiptir. Üniversitenin disiplinlerarası programlara sahip olması ve son teknoloji esas alınarak oluşturulmuş laboratuarların olması öğrencilerin eğitim süreçlerine büyük katkı sağlamaktadır. Avrupa eğitim sistemiyle entegre olmuş bir eğitim yapısı vardır.

 

Kafkas Uluslararası Üniversitesi’nde öğrenciler eğitim ekipmanları açısından da şanslıdırlar. Modern teknolojik tesisler, uzaktan kumandalı video konferanslar sayesinde dünyanın farklı noktalarında bulunan eğitim ve bilim merkezleriyle doğrudan temas halinde bulunabilmektedirler.

Eğitim kalitesini artırabilmek için öğrencilerin akademik süreç içinde doğrudan ve aktif katılımı desteklenir. Kafkas Uluslararası Üniversitesi’nin sahip olduğu geniş kütüphane, bilimsel makalelerden, bilimsel araştırmalara, öğrencilerin ihtiyaç duyduğu her konuda var olan yayınlarla donanmış bir merkez haline getirilmiştir. Aynı zamanda modern elektronik cihazlarla donatılan derslikler ve uygulama atölyeleri ile de eğitim kalitesinin çıtası artırılmıştır. Tüm bunlar öğrencilerin mesleki donanımlarının en üst seviyede tutulması için titizlikle yürütülen çalışmalardır.

Üniversitenin, Gürcistan’ın ve bölgenin birçok ulusal ve uluslararası şirketle ortak yürüttüğü projeler vardır. Bu ilişkiler ve projeler, mezun olan öğrencilerin istihdam açısından iş bulabilme ve kariyer yapabilme olanaklarını artırmaktadır. Ayrıca öğrenciler eğitimleri konusunda ve yaptıkları araştırmalar açısından serbesttirler.

Kafkas Uluslararası Üniversitesi’nde akademik personelin ve öğrencilerin aktif katılımlarıyla birçok bilimsel yayın çıkarılmakta, aynı zamanda Çek Cumhuriyeti’nde bulunan Brno Teknoloji Üniversitesi, Türkiye’den Süleyman Demirel Üniversitesi, İtalya’daki Romualdo Del Bianco Vakfı ve Bakü’de bulunan Odlar Yurdu Üniversitesi ile de işbirliğinde içinde çeşitli faaliyetler yürütülmektedir.

 

Kafkas Uluslararası Üniversitesi, yurt içinden olduğu kadar yurt dışından da pek çok öğrenciyi bünyesinde bulundururken, Türkiye’den de çok sayıda öğrenci üniversite öğrenim görmektedir. Kültürler arası diyalog ve entegrasyonu amaç edinen üniversite uluslararası eğitim ve bilimsel deneyimleri gerek öğrenciler gerekse de öğretim görevlileri arasında bağ kurarak ve geliştirerek çeşitli sempozyumlar, dersler ve seminer faaliyetleri yürütmektedir.